دوشنبه, ۷ فروردین ۱۴۰۲ / قبل از ظهر / | 2023-03-27
کد خبر: 36474 |
تاریخ انتشار : ۰۱ شهریور ۱۴۰۱ - ۲۳:۱۴ |
16 بازدید
۰
می پسندم
ارسال به دوستان
پ

یک مطالعه جدید هشدار می‌دهد که اگر انتشار گازهای گلخانه‌ای امکان‌پذیر باشد، تا پایان قرن حاضر بالغ بر ۹۰ درصد از همه گونه‌های دریایی ممکن است دچار این‌قراض دسته جمعی شوند.

انقراض ۹۰ درصدی آبزیان تا پایان قرن حاضر!

به نقل از دیلی میل، نتایج یک مطالعه جدید هشدار می‌دهد که اگر بشر انتشار گازهای گلخانه‌ای را نکند، نزدیک به ۹۰ درصد از همه گونه‌های دریایی در معرض خطر بالا یا بحرانی آنقراض تا پایان قرن حاضر هستند. >

گروهی از سرپرست سرپرست دانشگاه “دالاوزی” (Dalhousie) در کانادا، خطرات آب و هوایی نزدیک به ۲۰۰ هزار گونه است که در عمق تا ۱۰۰ متری دریا زندگی می‌کنند، ارزیابی می‌کنند که اگر گازهای گلخانه‌ای را در سطح بالایی منتشر کنند، دریافت کنند. بالا باقی بماند و کاهش نیابد، تا سال ۲۱۰۰ جمعیت زیادی از آبزیان از این سیاره ناپدید خواهند شد.

این امر منجر به مرگ و انقراض دسته جمعی هزاران حیوان، گیاه، کرومیست، تک‌یاخته و باکتری خواهد شد که در اقیانوس‌های جهان خانه دارند.

این تجزیه و تحلیل و تحلیل نشان می‌دهد که تعداد زیادی از کوسه‌ها، پرتوماهی‌ها و پستانداران در معرض خطر آب و هوایی بالا یا بحرانی قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود ۷۵ درصد از آنها تا سال ۲۱۰۰ منقرض شوند.

همه گونه‌های در معرض خطر همچنین در برخی از متنوع‌ترین اکوسیستم‌ها در خلیج تایلند، مثلث مرجانی، شمال استرالیا، دریای سرخ، خلیج فارس، نزدیک ساحل هند، دریای کارائیب و برخی جزایر اقیانوس آرام زندگی می‌کنند.

%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%DB%8C%DA%86%D8%B1(Nature)%20%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C%20%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%AE%D8%B7%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF.%0D%0A%0D%0A%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%8C%20%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A2%D9%86%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%0D%0A%0D%0A%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%0D%0A%0D%0A%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%BE%D9%81%DA%A9%DB%8C%20%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%DA%86%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%20%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B3%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B3%20%D9%88%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.%0D%0A%0D%0A%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%20%D8%A8%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D8%8C%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C%20(%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%82%20200%20%D8%AA%D8%A7%20100%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF)%20%D9%88%20%D8%A2%D9%86%20%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF.%0D%0A%0D%0A”>

وی افزود: در صورت تحقق این سناریو، نه تنها این موجودات دیگر در دریاها وجود نخواهند داشت، بلکه ناپدید شدن آنها عواقب زیادی برای اکوسیستم دارد، زیرا زنجیره غذایی را مختل می‌کند.

گفتنی است آخرین باری که ۹۰ درصد از حیات از روی زمین پاک شد، ۲۵۲ میلیون سال پیش در جریان واقعه‌ای بود که «مرگ بزرگ» نامیده می‌شود. آنچه را که به «مرگ بزرگ» معروف است، با یک مجموعه فوران‌های آتشفشانی عظیم در سیبری مرتبط می‌دانند که جو زمین را با گازهای گلخانه‌ای پر کرده است.

این فوران‌های آتشفشانی با پرتاب کربن و متان به زمین، حدود دو میلیون سال خاموش می‌شود، حدود ۶ درصد از حیات اقیانوسی و ۷۰ درصد از مهره‌داران مستقر در خشکی می‌شوند و بزرگترین رویداد در تاریخ سیاره زمین را رقم می‌زنند. زده است.

منبع خبر «» است و خبرگزاری پرس پرشیا در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 36474 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  09359510666  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه خبرگزاری پرس پرشیا مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری پرس پرشیا در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید