دوشنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ / بعد از ظهر / | 2022-08-15
42 بازدید
۰
ارسال به دوستان
پ

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان 2 به زودی به زودی (۰.۰۰%)۰
سمند LX ناموجود ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سمند EF7 ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ (‎-۴.۹۳%‏)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ (‎-۰.۵۰%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ (‎-۰.۶۹%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو (6 دنده دستی) ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ (‎-۰.۸۳%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۵۰۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ (‎۰.۱۰%‏)۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7 ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس XU7P ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۳۲%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P سفارشی ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۱%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P سفارشی ELX ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ (‎-۰.۲۹%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس دوگانه سوز ناموجود ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۴%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو 206 تیپ 2 ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ (‎-۱.۶۹%‏)-۶,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC ۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ (‎-۱.۳۳%‏)-۶,۵۰۰,۰۰۰
رانا پلاس ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ (‎-۰.۹۸%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۸%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
تارا دستی ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
سایپا 111 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
سایپا 131 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
سایپا 151 ۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (آپشنال) ناموجود ۱۸۶,۴۷۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیبا ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیبا 2 ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا ۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ (‎۰.۲۵%‏)۵۰۰,۰۰۰
ساینا پلاس به زودی ۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ (‎-۰.۴۷%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
کوییک ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ (‎-۰.۲۵%‏)-۵۰۰,۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۹%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R پلاس اتوماتیک --- ۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ (‎-۰.۹۰%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
شاهین ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۳%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (آپشنال) ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۰%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۰%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۷%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۷%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۴%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا (پلاس) ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۸%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) ناموجود به زودی (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو (IE) ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X33 ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت) ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت) ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (دنده‌ای) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) ناموجود به زودی (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) ناموجود ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) پرو --- ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5 (Turbo) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 7 ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 7 پرو ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 کلاسیک به زودی ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 پرو ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
لیفان X70 ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک J4 ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S3 ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S5 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
جک S5 جدید ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8 ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7 ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7 --- به زودی (۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت کارا - تک کابین ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۹%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت کارا - دو کابین ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ (‎۰.۲۸%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رسپکت --- به زودی (۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره) ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره) ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دیگنیتی ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰